Mirovine info

Važne informacije, videa i članci sakupljeni na internetu. Mnoštvo korisnih informacija za sve koji su zainteresirani da imaju dovoljnu mirovinu za život.  Informirajte se na vrijeme. Ne čekajte na da vam drugi daju. Još danas osigurajte svoju starost.

Na vrijeme mislite

Radili su  40 godina i primali redovite plaće.  Bili korisni generacijama. Kada su  oni sa redovitim primanjima i 40 godina staža u takvoj situaciji sa mirovinama što mi da mislimo i čemu da se nadamo????. Nema druge nego na vrijeme krenuti. KADA U TREĆI MIROVINSKI STUP????? Odgovor je jednostavan "  DANAS "

Prosječna mirovina samo 2.240,00kn

Hrvatsko prosječno trajanje radnog vijeka najkraće je u Europskoj uniji. I u posljednjem izvješću Europska komisija kritizirala je granicu od 60 godina za odlazak u prijevremenu mirovinu. Vlada zato već ove godine povećava penale za raniji odlazak u mirovinu

Najniže mirovine

Tako umirovljeniku koji je ostvario pravo na starosnu mirovinu s minimalnih 15 godina mirovinskoga staža najniža zajamčena mirovina izračuna se tako da se 15 godina njegova mirovinskoga staža pomnoži sa 59,05 te se dobije svota od 885,75 kn, a to je visina pripadajuće najniže starosne mirovine za 15 godina mirovinskoga staža. Za svaku daljnju godinu mirovinskoga staža određuje se veća svota najniže mirovine, pa za 20 godina staža pripada 1181,00 kn (20 x 59,05), a za mirovinu ostvarenu sa 40 godina mirovinskoga staža pripada 2362 kn mjesečno.

Mirovina je sve dalje i dalje

Mirovina je sve dalje i dalje: U starosnu sa 67 već od 2020., u prijevremenu sa 64 Iz Vlade su najavili da će pozitivno odgovoriti na preporuke Europske komisije vezane uz mirovinski sustav. Zakon bi se trebao mijenjati u tri smjera, prvi je da će se povećati dobna granica za odlazak u prijevremenu mirovinu prvo na 62, a onda na 64 godine, odnosno skratiti razdoblje ranog odlaska u mirovinu sa pet na najviše tri godine. Drugi je smjer raniji prelazak na radni vijek od 67 godina jer po sadašnjem zakonu postupno povećanje radnog vijeka sa 65 na 67 godina treba početi 2031. i završiti 2038. godine Detaljnijie na www.vecernji.hr

Za sve koji rade u Njemačkoj, a traže online kredite:  https://www.krediti-u-njemackoj.info